Suomen Tiedeakatemiat koordinoi eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toimintaa. Suomen Tiedeakatemiat myös päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toiminta-avustuksen jakamisesta.

Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiökeskeisiä yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on linkittää kansalliset tutkijayhteisöt tiettyihin kansainvälisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteat muodostavat laajan kansainvälistä yhteistyötä tekevien tutkijoiden asiantuntijaverkoston. Kansalliskomiteoissa on edustettuna tieteellisiä seuroja, yliopistoja sekä tutkimuslaitoksia.

Tieteenalakohtaiset kansalliskomiteat

Toimintatuet

Suomen Tiedeakatemiat myöntää vuosittain toimintatukea kansalliskomiteoille ja maksaa komiteoiden jäsenmaksut kansainvälisiin kattojärjestöihin. Kansalliskomiteoille kanavoitava tuki on pienimuotoista mutta pitkäjänteistä. Tuki mahdollistaa kansainvälisten yhteyksien suunnitelmallisen kehittämisen. Suomen Tiedeakatemiain jakamia tukia voivat hakea kansalliskomiteajärjestelmän piiriin kuuluvat yhteisöt.

Tukimuodot ja hakuajat

Suomen Tiedeakatemiain tukimuodot kansalliskomiteoille:

  • vuosittaiset toimintatuet (päähaku lokakuussa, täydentävä jatkuva haku)
  • kansainvälisten kattojärjestöjen jäsenmaksut

Toimintatukea myönnetään pääasiallisesti matkakuluihin, jotka liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa tehtävään hallinnolliseen yhteistyöhön, esimerkiksi yleiskokouksiin tai hallituksen kokouksiin osallistumiseen. Toimintatukea voidaan myöntää myös kansalliskomitean kokouskuluihin Suomessa ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin.

Toimintatukien päähaku on rahoitusvuotta edeltävän vuoden lokakuussa. Samassa yhteydessä järjestetään myös kuluvan vuoden lisähaku, jossa kansalliskomiteat voivat tarvittaessa hakea täydentävää tukea meneillään olevan vuoden kuluihin.

Pieni osa jaettavissa olevista toimintatukivaroista säästetään kesken rahoitusvuoden  ilmaantuviin kansalliskomiteatehtävien hoitamiseen. Jatkuva haku on tarkoitettu täydentäväksi mahdollisuudeksi; kaikkiin ennakkoon tiedossa oleviin tarpeisiin tulee hakea tukea lokakuun päähaussa.

Suomen Tiedeakatemiat maksaa kansalliskomiteoiden jäsenmaksut suoraan kansainvälisiltä kattojärjestöiltä saamiaan laskuja vastaan. Tukea jäsenmaksuihin ei siis suoriteta kansalliskomiteoille eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Tukien raportointi

Toimintatukien käyttö raportoidaan sähköisesti KATU-järjestelmässä rahoitusvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Lisätietoja raportoinnista löytyy tältä sivulta ladattavissa olevasta haku- ja raportointiohjeesta.

Kansalliskomiteajärjestelmän vuodenkierto

Tammikuu Suomen Tiedeakatemiat tekee päätökset paahaussa anotuista toimintatuista
Helmikuu Kansalliskomiteoille lähetetään myöntöpäätökset kuluvan vuoden toimintatuista
Toimintatukien maksatus alkaa allekirjoitettuja sopimuksia vastaan
Maaliskuu Edellisvuoden toimintatukien raportointi
Syyskuu Vuosittainen kansalliskomiteatapaaminen syys-lokakuussa
Lokakuu Seuraavan vuoden toimintatukien päähaku
Kuluvan vuoden lisätoimintatukien haku
Yli 100 euron ylijäämien ennakkoraportointi
Marraskuu Toimintatukien yli 100 euron ylijäämien palauttaminen 15.11. mennessä
Suomen Tiedeakatemiat tekee päätökset kuluvan vuoden lisätoimintatuista

Kansalliskomiteajärjestelmän arviointi 2015

Osana kansalliskomiteajärjestelmän kehittämistyötä koko järjestelmä arviointiin syksyn 2014 ja kevään 2015 välisenä aikana. Arviointiraportti valmistui elokuussa 2015.
Kansalliskomitea-arvioinnin raportti

TOIMINTATUET

Kaikkien tukimuotojen hakemukset sekä toimintatukien raportit tehdään sähköiseen KATU-tietojärjestelmään. Järjestelmään pääsee henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.

Haku- ja raportointiohje
Kirjaudu KATU-järjestelmään
Toimintatukien palauttaminen

Haku- ja raportointineuvonta

Veera LaunisTiedesihteeri
050 313 6393
info@academies.fi

Ohjeita kansalliskomiteoille

Mallisäännöt itsenäisille komiteoille
Mallisäännöt seurojen yhteydessä toimiville komiteoille
Ohjeet seuroille, joiden yhteydessä toimii komitea
KATU-toimintatukijärjestelmän tietosuojaseloste