Time: 20191114 - 9:00-11:00
Place: Tieteiden talo, Sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

 

Tallenne tilaisuudesta Suomen Tiedeakatemiain Facebook-sivuilla

*

Muovia on löydetty kaikkialta maapallolta aina Pohjoista jäämerta ja asumattomia Tyynenmeren saaria myöten. Pieniä muovirakeita lisätään käyttötehon parantamiseksi erilaisiin tuotteisiin, kuten kosmetiikka- ja hygieniavalmisteisiin ja tulostimien musteeseen. Toisaalta mikromuovia syntyy suurempien muovituotteiden hajotessa mekaanisen rasituksen ja UV-valon vaikutuksesta.

Tilaisuudessa Muovi meissä, ympäristössä ja säädöksissä 14.11. esitellään ajantasaista tieteellistä tietoa mikromuovien aiheuttamista riskeistä ihmiselle ja ympäristölle ja keskustellaan siitä, miten tutkimustieto vaikuttaa säädösvalmisteluun ja päätöksentekoon. Keskustelussa käsitellään myös Suomen vesistöjen mikromuovitilannetta ja kiertotalouden tuomia mahdollisuuksia ehkäistä mikromuovien joutumista ympäristöön.

Eurooppalaisten tiedeakatemioiden tiedeneuvontahanke SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) on laatinut tieteellisen arvioraportin mikromuovien aiheuttamista riskeistä ympäristölle ja ihmisille, ja Euroopan kemikaalivirasto ECHA on jättänyt Euroopan komissiolle esityksen tarkoituksellisesti lisättävien mikromuovien käytön rajoittamisesta. Dokumentit toimivat tilaisuuden taustamateriaaleina.

Ohjelma:

-SAPEA:n raportin A scientific perspective on microplastics in nature and society tulokset ja suositukset (Päivi Tikka, Suomen Tiedeakatemiat)

-Mikromuovit Suomen vesistöissä (Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus SYKE)

-Elinkaariajattelu muovijätteen ehkäisyssä (Jukka Seppälä, Aalto-yliopisto)

-Mikromuovien käytön rajoittaminen (Pertti Elo, Euroopan kemikaalivirasto ECHA)

-Keskustelua

Tilaisuuden järjestää Suomen Tiedeakatemiat (CoFA) yhteistyössä SAPEA:n kanssa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy (ei ennakkoilmoittautumista).