Time: 18.11.2021 – 16:00

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä – Suomi ja kansainvälinen yhteistyö

Globaali ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimpia ongelmia, joiden torjumiseksi tarvitaan tekoja niin globaalilla kuin kansallisella tasolla. Suomen Tiedeakatemiain järjestämässä seminaarissa keskustellaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutuksista Suomessa ja maailmalla, sekä pohditaan Suomen roolia niiden hillitsemisessä. Mitä Suomi voi tehdä? Miten tärkeää Suomen toiminta on eurooppalaisessa tai globaalissa mittakaavassa? Kyseenalaistavatko ilmastokriisi ja luontokato humanistisen käsityksen ”ihmisen maailman” ensisijaisuudesta?

Ohjelma:

16:00-16:10    Seminaarin avaus, Markku Leskelä, Suomen Tiedeakatemian pj.

16:10-16:30    (puheen otsikko TBC), Markku Ollikainen, Ilmastopaneelin pj., HY

16:30-16:50    Tuntematon Maa – luontokato haastaa ihmiskunnan, Ilari Sääksjärvi, Luontopaneelin 2. pj., TY

16:50-17:10    Ilmastonmuutoksen riskit ja sopeutumisen rajat, Sirkku Juhola, kaupunkiympäristöpolitiikan prof., HY

17:10-17:20    TAUKO

17:20-17:40    Ilmastokriisi eksistentiaalisena uhkana: humanismi vs. posthumanismi, Sami Pihlström, uskonnonfilosofian prof., HY

17:40-18:00    Suomi ja ympäristö osana Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöverkostoa, Maija Heikkilä, EASAC:n ympäristöasioiden ohjausryhmä, HY

18:00-18:20    (puheen otsikko TBC), Annika Lindblom, kansainvälisten asioiden päällikkö, YM

18:20-18:50    Keskustelua

Tilaisuuden moderaattorina Jaakko Kuosmanen, Sofi