Vety on tärkeä vaihtoehto niille talouden sektoreille, jotka ovat riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. ”Vetyenergia voi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista, mutta ilmastohyödyt jäävät vähäisiksi, jos fossiilista polttoainetta käytetään vedyn tuottamiseen”, EASAC:n energiaohjelman johtaja William Gillet huomauttaa. ”EU:n tulee lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön tukeminen. Nopeasti kasvava vedyn tarve täytyy täyttää käyttämällä sertifioitua, uusiutuvaa sähköä.”

EASAC:n osallistuu tuorella kommentaarillaan keskusteluun EU:n vetystrategiasta, josta kansalliset hallitukset ja europarlamentaarikot parhaillaan keskustelevat. On paljon energiaa käyttäviä sektoreita, kuten laivat, rekat, lentokoneet ja terästuotanto, joissa öljyä tai hiiltä ei voi helposti korvata sähköenergialla, kommentaarissa taustoitetaan. Ollakseen ilmastoneutraaleja, ne tarvitsevat polttoainetta, jota voi joko kuljettaa (öljy, bensiini) tai jonka avulla rautamalmin voi muuntaa teräkseksi korkeassa lämpötilassa (hiili).

EU:n tulee lopettaa fossiilisten polttoaineiden käytön tukeminen

Kasvava tarve tuottaa vetyä ja synteettisiä polttoaineita vaatii paljon uusiutuvaa sähköenergiaa. Eurooppa tulee tarvitsemaan muualta tuotavaa energiaa, ja sen tulee edesauttaa uusiutuvan vetyenergian tuotantoa esim. kehittyvissä maissa, kommentaarissa todetaan.

EASAC kehottaakin EU:ta lakkauttamaan sellaiset tuet, verot, sakot ja kannustimet, jotka edesauttavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä. ”Suora ja epäsuora tuki fossiilisten polttoaineiden käytölle antaa vääriä signaaleja. EU:n tulee tarkistaa hiilen hinnoittelu ja päästökauppadirektiivi rakentaakseen markkinoiden luottamusta uusiutuvaa sähköä ja vetyenergiaa kohtaan. Jotta päästäisiin tavoitteisiin hiilineutraaliudesta, EU:n tulisi ottaa globaalia johtajuutta uusiutuvan vetyenenergian tuotannossa.”

Paikalliset tuottajat ja markkinat huomioitava

Hajautetulla tuotannolla on sähköntuotannossa aiempaa merkittävämpi rooli. Vetyenergian käyttöönotossa tulee omaksua vaiheittainen lähestymistapa ja hyödyntää paikallisia tuottajia ja huomioida paikalliset markkinat. “Koska synteettisten polttoaineiden käyttö on vähemmän tehokasta kuin sähkön käyttäminen suoraan tai akkujen lataamiseen, vetyenergiaa tai synteettisiä polttoaineita tulisi käyttää ainoastaan, kun sähkön käyttö ei ole mahdollista”, Gillet muistuttaa.

EASAC:n kommentaari: Hydrogen and Synthetic Fuels

 

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöorganisaatio. Suomen Tiedeakatemiat (Council of Finnish Academies, CoFA) on EASAC:n kansallinen jäsen.