”Homeopaattisten tuotteiden väitetyt vaikutusmekanismit ovat perättömiä”, todetaan Euroopan tiedeakatemioiden neuvoston (EASAC) selvityksessä.

Neuvosto on selvittänyt homeopaattisten tuotteiden merkitystä ihmisten ja eläinten terveydenhuollossa. Syyskuussa 2017 Euroopan unionille valmistelemassaan julkilausumassa neuvosto toteaa tutkineensa homeopaattisten tuotteiden vaikutusmekanismeja, kliinistä tehoa, tuotteiden markkinointia, sekä ihmislääketieteen että eläinlääketieteen kannalta. Yhteenvetona todetaan, että:

  • Homeopaattisten tuotteiden väitetyt vaikutusmekanismit ovat perättömiä, niiden kliininen teho tieteellisesti vailla perusteita ja se pohjautuu lumevaikutukseen (plaseboefekti).
  • Homeopaattisten tuotteiden markkinointi tuottaa vahinkoa potilaille, mikäli usko ko. valmisteisiin siirtää tai estää tieteelliseen näyttöön perustuvan lääketieteellisen hoidon.
  • Homeopaattisiin valmisteisiin liitetyt terveysväittämät saattavat horjuttaa väestön luottamusta lääketieteeseen.
  • Eläinlääketieteessä homeopaattisten valmisteiden käyttö on erityisen haitallista, mikäli niitä käytetään esimerkiksi tuotantoeläinten infektioiden hoidossa.

EASAC suosittelee, että EU:n alueella lääkevalmisteiden sääntely- ja valvontajärjestelmä edellyttäisi väitteiden lääkevalmisteiden tehosta, turvallisuudesta ja laadusta perustuvan objektiiviseen tietoon ja toistettaviin mittauksiin.

EASAC:in lausunto “Homeopathic products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in the EU” on ladattavissa osoitteesta:

http://www.easac.eu/home/reports-and-statements/detail-view/article/homeopathic.html

EASAC on EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka keskittyy tiedepohjaiseen neuvonantoon. Tiedeakatemiain neuvottelukunta (TANK) on EASAC:in suomalainen jäsen.