Tiedeakatemiain neuvottelukunta on yhdessä 39 tiedeakatemian ja neuvottelukunnan kanssa allekirjoittanut IAMP:in (Interacademy Medical Panel) kannanoton koskien kuulonmenetyksen hoitokäytänteitä.

Kuulonmenetys on vakava terveysongelma, johon ei monissa maissa kiinnitetä riittävää huomiota. Maailmanlaajuisesti 360 miljoonaa ihmistä kärsii kuulonmenetyksestä, joka liittyy vahvasti toiminnallisiin ja kognitiivisiin häiriöihin, niin lapsilla kuin aikuisillakin.

Kannanotossa tehdään suosituksia viidelle eri osa-alueelle:

  1. Terveydenhuollon palveluiden tarjonta
  2. Riittävien julkisen terveydenhuollon resurssien turvaaminen kuulonmenetyksen syiden huomioimiseksi
  3. Kuulonmenetyksen huomioiminen lapsilla ja aikuisilla, ja näiden ryhmien välisten erojen ymmärtäminen
  4. Laajempien yhteiskunnallisten tarpeiden huomioiminen, esimerkiksi aiheeseen liittyvässä koulutuksessa
  5. Sellaisten tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien perustaminen, joiden avulla voidaan tunnistaa kuulonmenetyksen hoidon prioriteetteja.

Lue lisää aiheesta tiedeakatemioiden ja neuvottelukuntien kannanotosta.