Tämänhetkisen tutkimusnäytön perusteella mikro- ja nanomuovit eivät toistaiseksi aiheuta suurta yleistä uhkaa ihmisille, yhteiskunnalle ja ympäristölle. Tutkimusta aiheesta on kuitenkin vielä rajallisesti, ja tilanteen voidaan olettaa muuttuvan, mikäli mikromuovien määrä ympäristössä jatkaa kasvuaan. Näin toteaa Euroopan komission tiedeneuvontajärjestelmään kuuluvan SAPEA-hankkeen (Science Advice for Policy by European Academies) julkaisema raportti ”A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society”.

Raportin mukaan:

– Alle 5 mm:n läpimittaiset mikromuovit ovat levinneet joka puolelle ympäristöön: ilmaan, maaperään, vesistöihin, kasveihin ja eläimiin sekä ihmisravintoon.

– Mikromuoveja syntyy useista lähteistä mm. muovituotteista, tekstiileistä, maa- ja kalataloudesta, teollisuudesta ja yhdyskuntajätteestä.

– Laboratoriokokeissa korkeiden mikromuovipitoisuuksien on todettu aiheuttavan eliöille mm. stressireaktioita ja tulehduksia.

– Haitallisen korkeat mikromuovipitoisuudet ovat kuitenkin luonnossa toistaiseksi harvinaisia, ja ihmiselle mikromuoveista siirtyvä kemikaalikuorma on marginaalinen verrattuna muista lähteistä saatavaan kuormitukseen.

– Mikromuovit hajoavat ympäristössä nanomuoveiksi, joiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista on toistaiseksi vaillinaisesti tietoa.

– Päästöjen rajoittamiseksi tarvitaan oikeudellisesti velvoittavia toimia, jotka luovat markkinoita innovatiivisille ratkaisuille päästöjen ja haitallisten materiaalien käytön vähentämiseksi.

Tutkimustietoa erimuotoisten ja -kokoisten muovikappaleiden vaikutuksista eliöihin tarvitaan lisää. Etenkin raekooltaan alle 0,001 mm:n kokoisten nanomuovien vaikutuksista tiedetään vielä toistaiseksi hyvin vähän. Raporttityöryhmä painottaakin, että tieteellisen näytön epävarmuuksista on kerrottava avoimesti. Etenkään ihmisravinnon ja terveyden kyseessä ollessa ei ole turvallista lähteä olettamuksesta, että mikromuovit ovat riskittömiä.

Lue koko raportti täältä.

SAPEA on Euroopan komission tiedeneuvontajärjestelmä SAM:n (The Scientific Advice Mechanism) yhteydessä toimiva eurooppalaisten tiedeakatemioiden tiedeneuvontahanke.

Suomen Tiedeakatemiat on SAPEA:n tiedeakatemiaverkoston suomalainen jäsen.

Raportti ”A Scientific Perspective on Microplastics in Nature and Society” toimii tausta-aineistona myöhemmin vuonna 2019 julkaistavalle Euroopan komission tieteellisten pääneuvonantajien lausunnolle.