Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitea järjesti 18.5.2021 Tiedekulmassa akateemista vapautta käsittelevän paneelikeskustelun. Mm. seuraavat näkökulmat nousivat esille:

  • Kuinka suomalainen tutkimusrahoitusmalli vaikuttaa akateemisen vapauden toteutumiseen?
  • Rekrytoidaanko yliopistoihin pätevimmät tutkijat? Onko bibliometrinen data luotettava indikaattori pätevyyden arvioinnissa?
  • Kuinka nuorten tutkijoiden vapaus toteutuu, kun Matteukset keräävät rahat?
  • Mitä lobbarit ja konsultit tekevät akateemisessa maailmassa?
  • Voiko kaikkea tutkia? Onko dataistumista mahdollista tutkia kriittisesti?
  • Minkä kokoinen on tutkijan puhetila? Saako tutkija – tai pitääkö tutkijan – ottaa kantaa julkisesti?

Tapahtuma Tieteen rajat: akateeminen vapaus ja ihmisoikeudet on katsottavissa verkossa (tekstitetty suomeksi): https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/vod?assetId=104538166

Keskustelun juonsi dos. Emilia Palonen. Paikan päällä Tiedekulmassa olivat keskustelemassa Ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja prof. Jukka Kekkonen ja tuleva puheenjohtaja (1.8. alk.) prof. Liisa Laakso. Etäyhteyksillä keskusteluun osallistuivat prof. Anu Koivunen, prof. Sami Pihlström, emerituskansleri Kari Raivio ja dos. Hanna Wass.

Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitea toimii Suomessa ja kansainvälisesti ihmisoikeuksien edistämiseksi akateemisessa maailmassa. Komitea harjoittaa kansainvälistä vetoomustoimintaa vaarassa olevien tutkijoiden auttamiseksi.

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston Tietopyörre-akatemiahankkeen ja HEPPsinki-tutkimusryhmän kanssa, ja se oli osa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 ohjelmaa.