Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto ja neljä Suomessa toimivaa tiedeakatemiaa – Suomalainen TiedeakatemiaSuomen TiedeseuraTeknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland – ovat mukana eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöverkoston EASAC:n rokotekampanjassa. Kampanjassa kannustetaan ottamaan COVID-19-rokote ja tukemaan rokotusten sujuvaa läpivientiä Euroopassa ja maailmalla. Tiedeakatemiat muistututtavat mutaatioiden kehittymisen ja globaalin eriarvoisuuden riskeistä.