Tiedeakatemioiden yhteistyöverkoston InterAcademy Partnershipin (IAP) julkilausumassa vedotaan rakenteellista rasismia ja syrjintää vastaan. ”George Floydin väkivaltainen kuolema ja sitä seuranneet tapahtumat ovat toimineet muistutuksena rakenteellisesta rasismista yhteiskunnassamme. Rasismin ongelma ei koske ainoastaan Yhdysvaltoja, vaan suurinta osaa maailman maita.”

IAP kertoo julkilausumassaan olevansa tietoinen tiedeyhteisön erityisestä roolista rasismin kitkemisessä. ”Yhteistyökumppanimme ympäri maailman ovat sitoutuneet kitkemään rasismia ja syrjintää. Yhteistyö tiedeakatemioissa ja niiden välillä perustuu tieteellisiin ansioihin, ja pidämme huolta monimuotoisuudesta organisaatiossamme.”

Tämänhetkinen COVID-19-viruksen aiheuttama pandemia on nostanut esiin silmiinpistäviä epäsuhtia esimerkiksi hoitoon pääsyssä ja hoidon laadussa. IAP ja sen jäsenakatemiat vaativatkin tilanteen korjaamista ja sitoutuvat lisäämään dialogia Maailman Terveysjärjestön ja YK:n kanssa. ”Taistelemme sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa kaikkia kohdellaan puolueettomasti ja jossa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet. Tiedeakatemioilla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että tiede palvelee kansalaisia kattavasti ja oikeudenmukaisesti.”

IAP:n ohjausryhmän jäsenten allekirjoittama julkilausuma on luettavissa IAP:n verkkosivuilta.