Sammansättning

Till Finlads Vetenskapsakademier hör fyra medlemmar. Av medlemmarna Finska Vetenskapsakademin, Finska Vetenskaps-Societeten,  Akademin för Tekniska Vetenskaper och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland utser vardera en medlem.

Professor em. Mikko Hupa, ordförande
Professor em. Jan Sundberg, viceordförande
Professor Mika Hannula
Professor Tuula Linna

Delegationens mandatperiod är två år.