Suomen Tiedeakatemiat myöntää toimintatukea kansainväliseen tiedejärjestötoimintaan. Tuki on opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittamaa valtionavustusta, jonka jakamisesta Suomen Tiedeakatemiat päättää. Toimintatukea voivat hakea kansalliskomiteajärjestelmään kuuluvat yhteisöt.

Toimintatuen hakeminen

Kuka/mikä taho voi hakea toimintatukea? Suomen Tiedeakatemiain jakamia tukia voivat hakea kansalliskomiteajärjestelmän piiriin kuuluvat yhteisöt, joilla on kansalliskomitean status.

Mihin toimintatukea myönnetään? Toimintatukea myönnetään kansainväliseen tiedejärjestötoimintaan; pääasiallisesti matkakuluihin, jotka liittyvät kansainvälisten kattojärjestöjen kanssa tehtävään hallinnolliseen yhteistyöhön, esimerkiksi yleiskokouksiin tai hallituksen kokouksiin osallistumiseen. Toimintatukea voidaan myöntää myös kansalliskomitean kokouskuluihin Suomessa, viestintäkuluihin ja muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin (linkki hakuohjeeseen alla). Kansalliskomiteoille kanavoitava tuki on pienimuotoista, mutta pitkäjänteistä, ja se mahdollistaa kansainvälisten yhteyksien suunnitelmallisen kehittämisen.

Koska toimintatukea haetaan? Toimintatukien päähaku on rahoitusvuotta edeltävän vuoden lokakuussa, jolloin tulee hakea tukea kaikkiin ennakkoon tiedossa oleviin tarpeisiin. Samassa yhteydessä järjestetään myös lisähaku, jossa kansalliskomiteat voivat tarvittaessa hakea täydentävää tukea meneillään olevan vuoden kuluihin. Pieni osa jaettavissa olevista toimintatukivaroista säästetään kesken rahoitusvuoden ilmaantuviin yllättäviin kuluihin, joihin voi hakea tukea jatkuvassa haussa helmikuusta syyskuuhun.

Kuinka toimintatukea haetaan? Hakeminen ja raportointi tapahtuu sähköisessä KATU-järjestelmässä. Luethan hakuohjeen huolella ennen hakemuksen laatimista.

Mihin tarkoitukseen myönnettyä toimintatukea voi käyttää? Kansalliskomiteoiden toimintatuen käyttöä ohjaa myöntöpäätös: tukea tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Tukea voi käyttää muuhun tarkoitukseen ainoastaan Suomen Tiedeakatemiain sihteeristön luvalla. Hae lupaa käyttötarkoituksen muutokseen sähköpostitse: info@academies.fi. Käyttöä määrittävät myös opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta koskevat lait ja säädökset.

Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksulaskut maksaa Suomen Tiedeakatemiat. Jäsenmaksuja varten ei myönnetä toimintatukea, eikä niitä tule maksaa toimintatuista. Laskut tulee toimittaa Suomen Tiedeakatemiain sihteeristölle osoitteeseen info@academies.fi tai postitse osoitteeseen Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2, 00130 Helsinki.

Raportointi ja ylijäämän palauttaminen

Toimintatukien käytöstä raportoidaan vuosittain. Selvitys tuen käytöstä tulee jättää KATU-järjestelmässä rahoitusvuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Vaikka tukea ei olisi myönnetty, kansalliskomiteoiden tulee joka tapauksessa jättää selvitys toiminnasta.

Toimintatukien palautusvelvollisuus koskee yli 100 euron ylijäämiä. Pyydämme palauttamaan kuluvan vuoden tiedossa olevat ylijäämät vuosittain marraskuun puoliväliin mennessä. Kaikki käyttämättömät toimintatuet on palautettava viimeistään rahoitusvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä selvityksen jättämisen yhteydessä.

Toimintatuet palautetaan tilille:

Vastaanottaja: Suomen Tiedeseura

IBAN: FI77 1819 3000 0016 39 (BIC: NDEAFIHH)

Viesti: (päätöksen numero ja kansalliskomitean nimi)

Hakemiseen ja raportointiin liittyvästä neuvonnasta vastaa tiedesihteeri Suvi Salmi: info@academies.fi, puh. 050 313 6393.

KATU-toimintatukijärjestelmän tietosuojaseloste