Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitea toimii kotimaassa ja kansainvälisesti tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ja tieteen vapauden puolesta.

Ihmisoikeuskomitea vetoaa kansainvälisesti vakavista ihmisoikeusloukkauksista kärsivien tieteentekijöiden puolesta. Tätä globaalia toimintaa koordinoi ihmisoikeusverkosto International Human Rights Newtwork of Academies and Scholarly Societies. Kotimaassa komitea järjestää vuosittain tapahtumia ylläpitääkseen keskustelua tieteentekijöiden ihmisoikeuskysymyksistä.

Komiteaa johtaa professori Liisa Laakso. Jäseninä toimivat professori Markku Kivinen (varapuheenjohtaja), dosentti Tuula Juvonen, dosentti Markus Kari, dosentti Emilia Palonen, professori Ilkka Pöyhönen, apulaisprofessori Virpi Salojärvi ja dosentti Outi Luova. Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmä nimittää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Komitean sihteerinä toimii toistaiseksi neuvoston akatemiasihteeri Arto Miettinen.

Ihmisoikeusasioita koskevat yhteydenotot:

Suomen Tiedeakatemiain Risto Pelkonen -ihmisoikeuspalkinto

Suomen Tiedeakatemiain Risto Pelkonen -ihmisoikeuspalkinto voidaan myöntää ihmisoikeuksien toteutumista edistävästä toiminnasta akateemisissa yhteisöissä. Palkintoraatina toimii Ihmisoikeuskomitea, ja vuonna 2024 palkinto myönnetään kolmatta kertaa. Palkintoteos toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa.

Palkinnon kriteerit:

  • Palkinto voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai organisaatiolle aktiivisesta toiminnasta tieteentekijöiden ihmisoikeuksien, akateemisen vapauden tai tieteen vapauden edistämiseksi.
  • Palkittavan tahon toiminta voi olla paikallista tai kansainvälistä, tiedeyhteisön sisällä tai sen ulkopuolella tapahtuvaa;
  • toiminta voi olla tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ­– kuten sananvapauden – vaalimista tai toimintamahdollisuuksien turvaamista; toiminta voi olla monialaisen tieteellisen tiedon saatavuuden tai tuottamisen turvaamista;
  • toiminta voi olla ihmisoikeusloukkauksiin ripeää puuttumista tai kamppailua syrjinnän monia eri muotoja vastaan;
  • toiminta voi vastustaa tieteentekijöiden maalittamista, vihapuhetta tai tieteellisen tiedon ja tiedeyhteisön halventamista.