Kuva: Krister Majander

Suomen Tiedeakatemiain strategisesta toiminnasta päättää johtoryhmä, joka puolestaan nimittää kansainvälisten asioiden toimikunnan ja Ihmisoikeuskomitean. Kaikkien päättävien elinten toimintaa ohjaa johtosääntö. Suomen Tiedekatemiain toimintaa on arvioitu aika ajoin. Arviointiraportit ovat luettavissa tämän sivun lopussa.

Johtoryhmä

Johtoryhmä päättää Suomen Tiedeakatemiain taloudesta ja strategisesta toiminnasta. Johtoryhmässä on neljä jäsentä, yksi kustakin tiedeakatemiasta (Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland). Toimikaudet ovat kaksivuotisia. Sihteerinä toimii neuvoston akatemiasihteeri. Johtoryhmän jäseniä ovat:

Professori Markku Leskelä, puheenjohtaja

Professori Hannu E. Koskinen, varapuheenjohtaja

Professori Kimmo Kaski

TkT Leni von Bonsdorff

Kansainvälisten asioiden toimikunta

Suomen Tiedeakatemiain johtoryhmän nimittämä kansainvälisten asioiden toimikunta päättää meneillään olevista, kansainväliseen yhteistyöhön liittyvistä asioista. Näitä ovat muun muassa nimitykset kansainvälisiin edustustehtäviin ja kansalliskomiteoiden toimintatuet. Toimikunnan sihteerinä toimii neuvoston akatemiasihteeri. Kansainvälisten asioiden toimikunnan jäsenet:

Professori Anna Mauranen, puheenjohtaja

Professori Elina Ikonen

Professori Hannu E. Koskinen

Professori Jukka Tuhkuri

Kansleri emerita Krista Varantola

Ihmisoikeuskomitea

Suomen Tiedeakatemiain Ihmisoikeuskomitea toimii kotimaassa ja kansainvälisesti tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ja tieteen vapauden puolesta. Komitea vetoaa kansainvälisesti vakavista ihmisoikeusrikkomuksista kärsivien tutkijoiden auttamiseksi ja järjestää kotimaassa keskustelutilaisuuksia tutkijan työhön liittyvien ihmisoikeuskysymysten esiin tuomiseksi. Komitean sihteerinä toimii neuvoston tiedesihteeri. Ihmisoikeuskomitean jäsenet:

Professori Liisa Laakso, puheenjohtaja

Professori Markku Kivinen, varapuheenjohtaja

Dosentti Tuula Juvonen

Dosentti Markus Kari

Dosentti Emilia Palonen

Professori Ilkka Pöyhönen

Apulaisprofessori Virpi Salojärvi

 

Ihmisoikeuskomitea toimii palkintoraatina Suomen Tiedeakatemiain Risto Pelkonen -ihmisoikeuspalkinnolle, joka voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai organisaatiolle aktiivisesta toiminnasta tai teosta ihmisoikeuksien edistämiseksi akateemisissa yhteisöissä.

Toiminnan arviointi

Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvoston toimintaa on arvioitu säännöllisesti. Vuonna 2015 toteutettiin kansalliskomitea-järjestelmän arviointi ja 2016 kansainvälisen toiminnan arviointi. Vuonna 2021 ulkopuolisen koko yhteistyöneuvoston toiminnan kattavan arvioinnin toteutti Gaia Consulting Oy. Arviointien tulokset ovat luettavissa alla.