Kuva: Matti Snellman (Suomen Tiedeseura)

Tiedeakatemiat ovat riippumattomia akateemisia yhteisöjä. Ne kutsuvat jäsenensä tieteellisten ansioiden perusteella. Tiedeakatemioiden tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta ja sen arvostusta yhteiskunnassa. Tiedeakatemiat ottavat kantaa kulloinkin ajankohtaisiin tieteen ja yhteiskunnan kysymyksiin, laativat julkaisuja, myöntävät apurahoja ja järjestävät tapahtumia.

Suomen Tiedeakatemiat on neljän Suomessa toimivan tiedeakatemian yhteistyöelin ja linkki kansainväliseen yhteistyöhön. Suomessa toimivat tiedeakatemiat on esitelty alla.

Suomalainen Tiedeakatemia

Suomalainen Tiedeakatemia on vuonna 1908 perustettu yleistieteellinen seura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemia edistää tutkittuun tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Se järjestää tapahtumia, kustantaa tieteellisiä julkaisuja ja antaa lausuntoja tiedettä ja tieteenharjoittajia koskevissa kysymyksissä. Tiedeakatemialla on yli 800 kotimaista ja 180 ulkomaista jäsentä. Jäseniksi kutsutaan tieteellisten ansioiden perusteella. Suomalainen Tiedeakatemia jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille.

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä toimii Nuorten Tiedeakatemia (YAF).

Suomen Tiedeseura - Finska Vetenskapssocieteten

Suomen Tiedeseura on Suomen vanhin – vuonna 1838 perustettu – kaikkien tieteenalojen tiedeakatemia. Sen tavoitteena on edistää tieteellistä keskustelua ja julkaista tieteellistä kirjallisuutta kaikilla tieteenaloilla. Julkaisutoiminnan lisäksi Tiedeseura järjestää julkisia esitelmätilaisuuksia, seminaareja ja symposiumeja, myöntää apurahoja ja palkintoja, edistää tiedeyhteisöjen yhteyksiä sekä Suomessa että ulkomailla ja tarjoaa jäsenille monia mahdollisuuksia poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland grundades år 1921 och utgör ett samfund av invalda ledamöter verksamma inom de tekniska vetenskaperna, inom områden som stöder dessa eller där dessa tillämpas. Vår vision är att med en mångvetenskaplig syn på teknik och dess möjligheter bidra till utveckling av samhälle, näringsliv och miljö. Detta vill vi förverkliga med vår verksamhet som vi kategoriserar enligt; debatt – utbildning – forskning.

Teknillisten Tieteiden Akatemia

Teknillisten Tieteiden Akatemian tarkoituksena on edistää teknistieteellistä ja taloudellista tutkimusta, koulutusta ja sivistystä sekä tutkimustulosten ja teknisten saavutusten hyödyntämistä suomalaisen teollisuuden, muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kehittämiseksi. Kaikessa toiminnassa johtotähtenä on globaalin kestävän kehityksen edistäminen.