Kuva: Louise Viallesoubranne

Nuorten tutkijoiden tukeminen kuuluu Suomen Tiedeakatemiain keskeisiin tehtäviin. Nimitämme Suomessa toimivia nuoria tutkijoita kansainvälisten tiedejärjestöjen luottamustehtäviin ja välitämme tietoa nuorille tutkijoille suunnatusta toiminnasta, jota järjestävät esimerkiksi eri maissa toimivat nuorten tiedeakatemiat ja monet tiedejärjestöt.

Suomen Tiedeakatemiat esittää nuoria Suomessa toimivia asiantuntijoita kansainvälisten tiedejärjestöjen luottamustoimiin ja nimeää ehdokkaita erilaisiin nuorten tutkijoiden tapahtumiin ja verkostoihin. Yksi näistä on IAP for Healthin Young Physician Leaders -ohjelma.

Suomalaisen Tiedeakatemian yhteydessä toimiva Nuorten Tiedeakatemia pitää yhteyttä kansainvälisiin nuorten akatemiajärjestöihin ja järjestää aktiivisesti toimintaa kotimaassa, esimerkiksi Tutkija tavattavissa -palvelua. Kansainvälisen toiminnan ja tiedekasvatuksen lisäksi Nuorten Tiedeakatemian painopistealueita ovat toimiminen avoimen tieteen edistämiseksi sekä viestintä- ja politiikkavaikuttaminen. Suomen Tiedeakatemiat ohjaa osan opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamastaan rahoituksesta Nuorten Tiedeakatemian kansainväliseen työhön.

Suomen Tiedeakatemiat toimii Lindau Nobel Laureate -tapaamisten kansallisena akateemisena kumppanina eli hoitaa suomalaisten osallistujien ennakkokarsinnan ja vastaa valituiksi tulleiden kuluista. Lindau-tapaamisten teemana on tieteidenvälisyys tieteen Nobel-palkintojen (fysiikka, kemia, lääketiede) aloilla. Lisäksi joinakin vuosina järjestetään erillinen Lindau Meeting on Economic Sciences. Lue Lindau-tapaamisiin osallistuneiden nuorten tutkijoiden kokemuksista kesältä 2019:

Staffan Dahlström: The Meeting in Lindau is different (englanniksi)

Armi Tiihonen: Nobelistien yhteinen nimittäjä on innostus

Tieteenala- ja ilmiöpohjaiset kansalliskomiteat toimivat linkkeinä suomalaisen tiedeyhteisön ja kansainvälisten tiedejärjestöjen välillä. Kannustamme kansalliskomiteoita valitsemaan nuoria tutkijoita luottamustoimiinsa ja kansainvälisiin edsutustehtäviin. Monilla järjestöillä on nuorille tutkijoille tarkoitettuja verkostoja ja ryhmiä, vaihto-ohjelmia, stipendejä, matka-apurahoja, kilpailuja ja muuta toimintaa. Näistä ajankohtaisinta tietoa saa kunkin tieteenalan kansalliskomitealta.