Suomen Tiedeakatemiat -yhteistyöneuvosto on tiedeakatemioiden yhteistyöelin, joka edustaa suomalaisia tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja vastaa eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toiminnan koordinoinnista.

Yhdistämme suomalaisen ja kansainvälisen tieteen kentän

Edustamme tiedeakatemioita kansainvälisissä tiedejärjestöissä ja edistämme suomalaisen tieteen kansainvälistä näkyvyyttä. Tuemme erityisesti nuorten tutkijoiden kansainvälistä osallistumista.

Edistämme tutkitun tiedon käyttöä päätöksenteossa

Tavoitteenamme on edistää toimintakulttuuria, jossa tutkittua tietoa hyödynnetään yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tiedotamme kansainvälisten tiedejärjestöjen julkaisuista sekä tuemme tiedeakatemioiden tiedeneuvontaan ja tiedepolitiikkaan liittyvää toimintaa.

Jaamme toimintatukea kansainväliseen tiedejärjestötoimintaan

Myönnämme toimintatukea kansalliskomiteoille kansainväliseen tiedejärjestötoimintaan ja koordinoimme kansalliskomiteoiden toimintaa. Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiöpohjaisia elimiä, joiden tehtävänä on linkittää kansalliset tutkijayhteisöt oman alansa tai aihepiirinsä kansainvälisiin järjestöihin.

Suomen Tiedeakatemiain toiminnan suuntaviivoista päättää johtoryhmä. Toimintaa ohjaa johtosääntö.