Vaikuttavaa yhteistyötä kansalliskomiteoiden kautta

Kansalliskomitean edustustehtävässä tutkijalla on mandaatti toimia oman tieteenalansa suomalaisen tutkimuksen äänenä kansainvälisissä tiedejärjestöissä. Kansalliskomiteat ovat tieteenalakohtaisia tai ilmiökeskeisiä yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on linkittää kansalliset tutkijayhteisöt tiettyihin kansainvälisiin järjestöihin. Suomen Tiedeakatemiat koordinoi eri tieteenaloja edustavien kansalliskomiteoiden toimintaa ja päättää opetus- ja kulttuuriministeriön kansalliskomiteoille osoittaman toimintatuen jakamisesta.