International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences – CAETS

Maailman teknillistieteellisten tiedeakatemioiden kattojärjestö International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, CAETS (www.newcaets.org) antaa maailman insinööriakatemioiden edustajana lausuntoja ja ottaa kantaa maailmanlaajuisiin ihmiskunnan toimintaan liittyviin kysymyksiin. CAETS järjestää vuosittain konferenssin, jonka teema liittyy ajankohtaiseen energiateemaan.

CAETS 2024 konferenssi Helsingissä 1.–4.7.2024

Vuoden 2024 konferenssia isännöivät Suomen Tiedeakatemiat ja Teknillisten Tieteiden Akatemia. Konferenssin teemana on Carbón Neutral Technologies and Society, eli hiilineutraali yhteiskunta, sen edellytykset ja teknilliset ratkaisut. Aihepiiri kuvaa suurelta osin isäntämaan osaamista ja teollisuutta. Lisäksi otetaan huomioon EU ja globaalit näkökulmat sekä viestitään laveasti suomalaisia edelläkävijäratkaisuja.

Konferenssin osallistujat edustavat maailman tekniikan ja teollisuuden alojen huippua. Kokoukseen saapuu edustajia kaikista maailman teknillisistä tiedeakatemioista, ja sen tuloksia seurataan eri puolilla teollisuuden ja poliittisten päättäjien piireissä. Tilaisuus antaa mahdollisuuden esitellä suomalaista yhteiskuntaa ja teollisuutta valikoidulle kohderyhmälle.

Ohjelma

Konferenssin ohjelma on nelipäiväinen. Ensimmäinen päivä on varattu CAETS:n hallinnollisille kokouksille. Konferenssin 2. ja 3. päivä on suunnattu aihepiiristä kiinnostuneelle suurelle yleisölle. Osa sessioista on jaettu akateemisiin ja teknisiin rinnakkaissessioihin. Akateemiset sessiot keskittyvät pääosin globaaleihin teemoihin, kun taas ExpandFibren ja Nesteen koordinoimat sessiot keskittyvät pääosin isäntämaan toimialoihin ja osaamiseen. Konferenssin 4. ja viimeinen päivä on varattu ExpandFibren ja Solar Foodsin järjestämille ekskursioille.

Lisätietoa osoitteessa: https://www.caets2024.org/. Ilmoittautumisaika päättyy 31.5.2024.