Seminaari: Tiede ja vihreä siirtymä

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Vihreä siirtymä on välttämätön, sillä luonnonvarojen liikakulutus on johtanut ilmasto- ja luontokriisin pahenemiseen. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Vihreän siirtymän onnistuneeseen toteutumiseen tarvitaan tieteellistä tutkimusta, tieteiden välistä yhteistyötä, elinkeinoelämän tukea ja poliittista tahtoa.

Seminaarissa paneudutaan perustutkimuksen, soveltavan tutkimuksen ja kansainvälisen tiedeyhteistyön rooliin sekä vihreän siirtymän tarpeellisuuden taustoittamisessa että sen toteuttamisessa. Kansalliskomiteoiden edustajat esittelevät tieteenalojensa linkittymistä vihreään siirtymään ja paneelikeskustelussa puhutaan tieteen keinoista vihreän siirtymän edistämiseksi. Keskustelussa tuodaan esille perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen erilaisia näkökulmia aiheeseen, mm. siitä, miten niiden raja voi olla myös liukuva ja kuinka molemmat ovat välttämättömiä vihreän siirtymän toteuttamiseksi.

Kutsutilaisuus on tarkoitettu kansalliskomiteoiden jäsenille sekä Suomen Tiedeakatemiain edustajille ja sidosryhmille.

Seminaaria voi seurata myös verkossa: linkki tapahtumaan

Ohjelma

16.00 Seminaarin avaus, Anna Mauranen, Suomen Tiedeakatemiat

16.10 Kestävä kehitys ja vihreä kemia, Timo Repo (HY), Suomen kansallinen kemian komitea

16.30 Tuulivoima jäätyvillä merialueilla, Arttu Polojärvi (Aalto), Polaarialueiden tutkimuksen kansallinen komitea

16.50 Ravitsemussuositukset ja vihreä siirtymä, Ursula Schwab (UEF), Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea

17.10 Kahvitauko

17.30 Paneelikeskustelu: Vihreä siirtymä ja tieteen keinot.

Moderaattori kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto
Panelistit: professori Petteri Taalas (WMO), opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen (OKM), tutkimusprofessori Paula Kivimaa (SYKE) ja apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnio (Aalto)

18.40 Keskustelua

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Kimmo Kaski, Suomen Tiedeakatemiat