Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin Common roomissa (Fabianinkatu 24, 3. kerros) 15.1. klo 13.00–15.00 pidettävässä tilaisuudessa julistetaan haettavaksi Suomen Tiedeakatemiain vuoden 2024 Risto Pelkonen -ihmisoikeuspalkinto ja keskustellaan tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ulottuvuuksista ja riskeistä. Aluksi keskustellaan kansainvälisistä elämän ja kuoleman kysymyksistä, jotka liittyvät ensimmäisenä palkittuun Scholars at risk verkostoon. Lisäksi kartoitetaan ajankohtaisia suomalaisia kysymyksiä kuten maalittamista. Toinen palkittuhan oli Kansallisteatteri näytelmästä Dosentit.

Paneelikeskustelussa:
– Puheenjohtajana professori Markku Kivinen, Helsingin yliopisto
– Professori Friederike Lüpke, Helsingin yliopisto
– Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen, Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
– Johtaja Jyrki Hakapää, Suomen Akatemia

Suomen Tiedeakatemiain Risto Pelkonen -ihmisoikeuspalkinto voidaan myöntää ihmisoikeuksien toteutumista edistävästä toiminnasta akateemisissa yhteisöissä. Aiemmin Suomen Tiedeakatemiain ihmisoikeuskomitea on myöntänyt palkinnon suomalaisten yliopistojen Scholars at Risk -verkostolle (2022) ja Suomen Kansallisteatterille näytelmästä Dosentit (2023). Vuoden 2024 palkintotilaisuus järjestetään toukokuussa.

Palkinnon kriteerit:
• Palkinto voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai organisaatiolle aktiivisesta toiminnasta tieteentekijöiden ihmisoikeuksien, akateemisen vapauden tai tieteen vapauden edistämiseksi
• Palkittavan tahon toiminta voi olla paikallista tai kansainvälistä, tiedeyhteisön sisällä tai sen ulkopuolella tapahtuvaa
• Toiminta voi olla tieteentekijöiden ihmisoikeuksien – kuten sananvapauden – vaalimista tai toimintamahdollisuuksien turvaamista; toiminta voi olla monialaisen tieteellisen tiedon saatavuuden tai tuottamisen turvaamista
• Toiminta voi olla ihmisoikeusloukkauksiin ripeää puuttumista tai kamppailua syrjinnän monia eri muotoja vastaan
• Toiminta voi vastustaa tieteentekijöiden maalittamista, vihapuhetta tai tieteellisen tiedon ja tiedeyhteisön halventamista

Tilaisuus on englanniksi ja siihen on vapaa pääsy.