Euroopan komission tämänpäiväisen tiedotteen mukaan komission presidentti Jean-Claude Juncker on julkaissut uuden mekanismin tieteelliselle neuvonannolle komissiossa.

Juncker piti tapaamisen varapresidentti Kataisen, komissaari Moedasin ja useiden nimekkäiden tieteilijöiden kanssa, joihin lukeutuivat Sir Paul Nurse, Jules Hoffmann, Serge Haroche, László Lovász, Jean Tirole ja Edvard Ingjald Moser.

Uuden tieteellisen neuvonannon mekanismin organisaatio ei ole vielä selvillä, mutta tulee sisältämään läheistä yhteistyötä kansallisten tiedeakatemioiden kanssa ja sitä koordinoi ryhmä, joka koostuu huippututkijoista. Moedas vastaa mekanismin suunnittelusta ja käyttöönotosta tulevien kuukausien aikana. Yhtenä tehtävänä tässä on: ”tarjota tiedeakatemioille ja tieteellisille seuroille uutta tukea osallistua yhteistyöhön EU:n politiikkalinjauksissa”.

Juncker myös totesi, että EFSI-investointi-instrumentin suunnittelussa pyritään ottamaan entistä paremmin huomioon perustutkimuksen vaatima rahoitus.

Lisätietoa löytyy täältä: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4970_en.htm