Kaarle Hämeri (vas.), Paavo-Petri Ahonen, Paula Kivimaa, Petteri Taalas ja Annukka Santasalo-Aarnio.

 

Suomen Tiedeakatemiat järjesti Paasitornissa 16.11.2023 seminaarin Tiede ja vihreä siirtymä. Kutsutilaisuuteen osallistui kansalliskomiteoiden jäseniä, Suomen Tiedeakatemiain kansainvälisiä edustajia ja sidosryhmien jäseniä.  

Seminaarissa oli tarjolla useita kiinnostavia puheenvuoroja erilaisista ratkaisuista vihreän siirtymän tavoitteiden saavuttamiseksi. Kansalliskomiteoiden edustajien esityksissä kuultiin kestävästä kehityksestä ja vihreästä kemiasta, tuulivoimasta jäätyvillä merialueilla ja ravitsemussuosituksista. Paneelikeskustelussa Vihreä siirtymä ja tieteen keinot käsiteltiin muun muassa perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen erilaisia näkökulmia aiheeseen sekä tieteiden välisen yhteistyön merkitystä. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä puhujille että panelisteille.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin. Vihreä siirtymä on välttämätön, sillä luonnonvarojen liikakulutus on johtanut ilmasto- ja luontokriisin pahenemiseen. Kestävä talous nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Vihreän siirtymän onnistuneeseen toteutumiseen tarvitaan tieteellistä tutkimusta, tieteiden välistä yhteistyötä, elinkeinoelämän tukea ja poliittista tahtoa. 

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä. 

 

Ohjelma

Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja, professori Kimmo Kaski, Suomen Tiedeakatemiat

Avauspuheenvuoro, professori Anna Mauranen, Suomen Tiedeakatemiat

Kestävä kehitys ja vihreä kemia, professori Timo Repo (HY), Suomen kansallinen kemian komitea

Tuulivoima jäätyvillä merialueilla, professori Arttu Polojärvi (Aalto), Polaarialueiden tutkimuksen kansallinen komitea

Ravitsemussuositukset ja vihreä siirtymä, professori Ursula Schwab (UEF), Suomen kansallinen ravitsemustieteen komitea

Paneelikeskustelu: Vihreä siirtymä ja tieteen keinot.

Moderaattori kansleri Kaarle Hämeri, Helsingin yliopisto
Panelistit: professori Petteri Taalas (WMO), opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen (OKM), tutkimusprofessori Paula Kivimaa (SYKE) ja apulaisprofessori Annukka Santasalo-Aarnio (Aalto)