EASACin Gain of function -raportti tarkastelee virologiassa tehtävää virusten mutaaatiotutkimusta ja tämän kaltaisen tutkimuksen mahdollisia hyötyjä ja riskejä. Raportti sisältää myös suosituksia tutkimuksen riskiarvioinnille.

(EN)

EASAC