Kuva: Rodion Kutsaev/Unsplash

Virheellisen informaation leviäminen on haitallista demokraattiselle yhteiskuntajärjestykselle: se rapauttaa luottamusta tiedettä kohtaan ja uhkaa tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla, varoitetaan ALLEA:n tuoreessa raportissa Fact or fake: Tackling science disinformation. Väärää tietoa tuotetaan ja levitetään myös tietoisen harhauttamisen tarkoituksessa. Yksi raportin laatineen työryhmän jäsenistä oli professori Risto Kunelius Helsingin yliopistosta.

Työryhmä tarkasteli virheellisen tiedon kitkemiseen tähtääviä viestintäinnovaatioita sekä toimiviksi havaittuja psykologisia, teknisiä ja poliittisia strategioita, ml. oikean asianlaidan paljastaminen, muistutusjärjestelmät, faktantarkistus, tietoisuuden lisääminen ja medialukutaidon kasvattaminen. Raportissa käsitellään myös virheellisen informaation vaikutuksia ilmastokriisin ja pandemian hoidolle sekä rokotuksia koskeville asenteille.

Kirjoittajat suosittelevat seuraavia toimia:

  • lisätä viestinnän avulla tietoisuutta tieteen ja tutkimuksen prosesseista
  • lisätä keskustelua tiedeviestinnän käytännöistä
  • huomioida paremmin suuri yleisö tutkimusta tehtäessä ja sitä koskevassa viestinnässä
  • intellektuaalisen nöyryyden hyveen nostaminen arvoonsa tutkimustuloksista viestiessä
  • hyvän tieteellisen käytännön (HTK) ja korkeiden eettisten standardien noudattaminen tutkimuksessa
  • varmistaa vastuulliset, rehelliset, läpinäkyvät, räätälöidyt ja tehokkaat tiedeneuvonnan mekanismit

Yllä mainittujen edistämiseksi kirjoittajat suosittelevat perustamaan eurooppalaisen tiedeviestinnän koordinaatioelimen ja laatimaan ohjesäännön vastuulliselle tiedeviestinnälle Euroopassa.

 

ALLEA (the European Federation of Academies of Sciences and Humanities) on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöverkosto. Suomen Tiedeakatemiat on ALLEA:n kansallinen jäsen.