Kuva: Valeriy Kryukov (Unsplash)

Jotta Pariisin ilmastotavoitteet voitaisiin saavuutta, EU-päättäjien tulisi varmistaa Euroopan 250 miljooonan olemassa olevan ja tulevan rakennuksen päästöjen voimakas vähentäminen, huomautetaan EASAC:n tuoreessa raportissa. ”Päättäjät ovat jo pitkään pyrkineet rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, ts. vähentämään tarvetta lämmitykseen ja ilmastointiin. Nyt tulisi viipymättä keskittyä niiden päästöjen vähentämiseen, jotka syntyvät rakennusmateriaalien tuottamisesta ja rakentamisen menetelmistä – sekä uusien että peruskorjattavien rakennusten osalta”, huomauttaa EASAC:n energiaohjelman johtaja William Gillett.

Tällä hetkellä 1-1,5 prosenttia Euroopan rakennuskannasta peruskorjataan vuosittain. Jotta päästäisiin Pariisin tavoitteisiin, lukeman pitäisi EASAC:n mukaan olla kaksi tai kolme kertaa korkeampi. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää rakennusteollisuuden ja tuotantoketjujen päästöihin: ei ole järkeä entisöidä rakennuksia energiatehokkaammiksi, jos ei ole kontrollia siihen, minkälaisia materiaaleja käytetään tai kuinka pitkiä matkoja niitä kuljetaan. Tämä tulee huomioida myös päästöjä mittaavissa indikaattoreissa, raportin kirjoittanut työryhmä vaatii. Työryhmässä oli mukana apulaisprofessori Gerhard Fink Aalto-yliopistosta.

Rakennusten suunnittelussa pitää huomioida niiden elinkaaren loppu

Raportissa tähdennetään kiertotalouden periaatteiden toteuttamista rakentamisessa: jo suunnitteluvaiheessa pitää olla tiedossa, minkälaista jätettä rakennuksesta syntyy sen elinkaaren loppuvaiheessa ja kuinka se käsitellään. EU:n tulisi huomioida paremmin rakennusten remontointiin ja peruskorjaamiseen liittyvät päästöt, ja olemassa olevia rakennuksia tulisi ennemmin korjata kuin korvata ne uusilla. EASAC:n asiantuntijoiden mukaan etenkin betoni- ja teräsrakenteiden valmistuksessa syntyy paljon hiilipäästöjä, ja peruskorjauksissa tulisi käyttää näitä päästöjä minimoivia menetelmiä.

Kunnilla ja kaupungeilla keskeinen rooli rakennusten päästöjen vähentämisessä

Vuonna 2020 Euroopan komissio esitteli ns. perusparannusaalto-strategiansa EU:n rakennuskannan uusimiseksi energiatehokkaaksi. Haaste on valtava: arvion mukaan noin 75 prosenttia Euroopan rakennuksista on kaikkea muuta kuin energiatehokkaita. Näiden remontoiminen merkitsisi 146 miljoonaa remonttia 30 vuodessa tai 90 000 kodin remontoimista viikossa. Jäsenvaltiot eivät panosta asiaan riittävästi, raportissa todetaan.

Kunnilla ja kaupungeilla on rakentamiseen liittyvissä päätöksissä keskeinen rooli. Kaupunginhallitukset ja suunnitteluun osallistuvat virkahenkilöt vaikuttavat siihen, minkälaisia hankintoja tehdään ja minkälaisiin energiaratkaisuihin kaupunginosissa ja alueilla päädytään (mm. aurinko-, maalämpö- ja jätteestä saatava energia). Ko. tahot voivat joissakin rajoissa vaikuttaa asumisen käytäntöihin ja yksityisen asumisen energiaratkaisuihin.

EASAC suosittelee päättäjille seuraavia toimenpiteitä:

  • Luopua vähitellen fossiilisten polttoaineiden käytöstä vuoteen 2030 mennessä; lisätä vähähiilisen sähkön käyttöä rakentamisessa, teollisuudessa ja kuljetuksessa; tehostaa hiilinielujen ja -varastojen sijoittelua
  • Lisätä rakennusten korjaamiseen käytettävää tukea ja kannustimia yksityisille omistajille
  • Vähentää kasvihuonepäästöjä valitsemalla parempia rakennusmateriaaleja ja -komponentteja, edistää kierrätysmateriaalien käyttöä sekä peruskorjata vanhoja rakennuksia sen sijaan, että rakennetaan uusia
  • Muuttaa rakentamisen säädöksiä ja kannustimia siten, että uudet ja vanhat/peruskorjatut rakennukset olisivat erittäin vähäpäästöisiä
  • Edistää terveyttä ja hyvinvointia tekemällä korjauksia, jotka parantavat sisäilman laatua, lisäävät luonnonvaloa, estävät ylikuumentumista ja vähentävät kasvihuonepäästöjä
  • Kannustaa julkisia tahoja ja kaupunkeja edistämään rakentamisen vähähiilisyyttä ja vähentämään rakennuksen energiaköyhyyttä
  • Modernisoida rakennusteollisuutta noudattamaan kiertotalouden periaatteita
  • Edistää sertifioidun datan saatavuutta koskien rakennusmateriaalien ja -komponenttien sitomia kasvihuonepäästöjä
  • Päivittää EU-lainsäädäntö ohjaamaan fossiilisten polttoaineiden käytön alasajoa, lisäämään uusituvan energian tuotantoa ja vähentämään rakennusten kasvihuonepäästöjä

Linkki raporttiin: Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs

Katso raporttia käsittelevä englanninkielinen webinaari: https://www.youtube.com/watch?v=DOssRtq5zc4&t=11s

 

European Academies’ Science Advisory Council (EASAC) on eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöverkosto. Suomen Tiedeakatemiat on EASAC:n kansallinen jäsen.