CAETS 2024 konferenssi järjestettin 1.–4. heinäkuuta Helsingissä, ja sen isäntinä toimivat Suomen Tiedeakatemiat ja Teknillisten Tieteiden Akatemia. Konferenssin teemana oli ”Hiilineutraalit teknologiat ja yhteiskunta”
tarjoten monipuolista ohjelmaa.

CAETS (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) on itsenäinen, poliittisesti sitoutumaton ja ei-valtiollinen organisaatio, joka koostuu tekniikan ja teknologian tieteiden akatemioista. CAETS järjestää vuosittain konferenssin, joka käsittelee ja etsii ratkaisuja ajankohtaisiin ihmisten toiminnasta aiheutuviin maailmanlaajuisiin ongelmiin.

Konferenssin osallistujat tulivat tekniikan ja teknologian tieteiden akatemioista, suomalaisista yliopistoista ja tutkimusorganisaatiosta, sekä yritysmaailmasta. Paikan päällä oli yli 140 osallistujaa 26 maasta. Konferenssi järjestettiin Helsingin yliopiston keskustakampuksella.


CAETS:n presidentti, professori Mika Hannula. (Kuva: Krister Majander)

Konferenssin ensimmäisenä päivänä pidettiin CAETS:n hallituksen ja työryhmien kokoukset sekä illemmalla Helsingin kaupungin isännöimä vastaanotto. Yleisölle avoin tekninen symposiumi järjestettiin 2.–3. heinäkuuta. Avajaisseremonian avasi CAETS:n presidentti, professori Mika Hannula ja pääpuhujina toimivat professoritPeter D. Lund ja Andrea Ramírez Ramírez. Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala esitti valtiovallan tervehdyksen. Symposiumin ohjelma sisälsi esitelmiä ja paneelikeskusteluita, jotka keskittyivät ajankohtaisiin teknologisiin ratkaisuihin ja niiden yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen sekä globaalissa että Euroopan unionin näkökulmista. Suomalaisia teknisiä innovaatioita esiteltiin ExpandFibren ja Nesteen järjestämissä sessioissa. Viimeisenä päivänä osallistujilla oli mahdollisuus osallistua ExpandFibren ja Solar Foodsin järjestämille vierailuille VTT:lle, Aalto-yliopistoon ja Solar Foodsin koetehtaalle. Seuraava CAETS:n yleiskokous CAETS 2025 järjestetään ensi vuonna Australiassa.


Kulttuuri- ja tiedeministeri Sari Multala. (Kuva: Krister Majander)