Helsingin yliopisto julkisti 20.3.2023 yliopiston uudet kunniatohtorit. Yksi toukokuussa vihittävistä kunniatohtoreista on kansleri emerita Krista Varantola, joka on edistänyt tutkimusetiikkaa ja toiminut aktiivisesti eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEAssa.

Kunniatohtorin arvo on yliopiston korkein tunnustus. Helsingin yliopiston promootioissa kunniatohtoreiksi vihitään tänä vuonna yhteensä 30 ansioitunutta henkilöä eri puolilta maailmaa. Yksi filosofisen tiedekunnan 11 kunniatohtorista on kansleri emerita Krista Varantola. Englannin kielen tutkija Varantola toimi uransa aikana Tampereen yliopiston rehtorina 2004–2009 ja yliopiston kanslerina vuosina 2009–2014.

Perusteena tunnustuksen myöntämiselle ovat erityisesti Varantolan työ kansainvälisissä tiedeakatemioissa sekä tutkimusetiikan parissa. 

“Olen erittäin iloinen, että tutkimusetiikan edistäminen tiedeyhteisössä nostetaan näin merkittävästi esille Helsingin yliopistossa. Avoin ja rehti tutkimus on tieteelle parasta, ja koko tiedeyhteisöllä on vastuu siitä, että tutkijalla on edellytykset toimia eettisesti”, Varantola sanoo.

Tämä näkyy Varantolan mukaan myös Euroopan tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEAssa (All European Academies), jonka hallituksessa hän on toiminut Suomen Tiedeakatemiain edustajana vuodesta 2016 aina viime vuoteen saakka. Varantola oli hallituksen varapuheenjohtaja vuosina 2018–2020, ja toimii edellen ALLEAn tutkimusetiikan pysyväiskomiteassa. ALLEAn päivitys EU:n tutkimusrahoituksen ehtona käyttämästä tutkimuseettisestä ohjeesta ”The European Code of Conduct for Research Integrity” valmistuu tänä keväänä. 

Lisäksi Varantola on edistänyt kotimaassa ja maailmalla tutkimusetiikkaa esimerkiksi neuvonantajana useissa EU-rahoitteisissa, tutkimusetiikkaan liittyvissä tutkimusprojekteissa. Hän on myös Euroopan unionin yhteisen European Research Area (ERA) -työryhmän jäsen. Kotimaassa Varantola toimi yhdeksän vuoden ajan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan puheenjohtajana. Varantola on tukenut kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja tieteen vapautta osana Suomen Tiedeakatemiain Kansainvälisten asioiden toimikuntaa vuosina 2018-2022 ja Ihmisoikeuskomiteaa vuosina 2011-2020.