Voin luvata, että (komissiolla) tulee olemaan tieteellisen neuvonannon järjestelmä, ja se tulee olemaan toiminnassa kesään mennessä. Tutkimuksesta, tieteestä ja innovoinnista vastaava komissaari Carlos Moedas kertoi Nature-lehden haastattelussa 23.3.2015.

Moedas painotti, että tulevan järjestelmän tulee pohjautua nimenomaan komission tarpeille, eikä perustua ainoastaan olemassaoleviin kansallisiin tieteellisen neuvonannon järjestelmiin. Lisäksi neuvonantojärjestelmän tulee palvella kaikkia komissaareja. Neuvonannon tarpeet vaihtelevat, joskus neuvonantoa tarvitaan uuden lain valmistelussa ja joskus taas tarvitaan äkillistä neuvoa kriisitilanteessa.

Samassa Nature-lehden haastattelussa Moedas myös kertoi oman viisivuotisen komissaarikautensa keskeisimmät prioriteetit:

1. Horizon2020 -ohjelman toteutus

Horizon2020 -ohjelma on yksi maailman suurimmista tutkimusohjelmista ja sen toteutuksesta vastaaminen on suuri vastuu.

2. Tiedediplomatia

Perustutkimus on diplomatian lippulaiva ja rauhan kieli.

3. Tutkimusekosysteemin vahvistaminen

Jokaisella unionin maalla tulee olla tarvittava tutkimusinfrastruktuuri.

 

Nature-lehden artikkeliin pääset tästä linkistä.