ALLEA (All European Academies) juhlisti tänään 30-vuotista taivaltaan Berliinissä pidetyssä yleiskokouksessa. Samassa tilaisuudessa valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitus. Suomen Tiedeakatemiain edustaja, professori Päivi Pahta, valittiin ALLEAn hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2024–2027.

Vuonna 1994 perustettu eurooppalaisten tiedeakatemioiden yhteistyöjärjestö ALLEA  edustaa lähes 60 akatemiaa eri puolilta Eurooppaa. Yhdessä jäsenakatemioidensa kanssa ALLEA pyrkii parantamaan tutkimuksen edellytyksiä, tarjoamaan riippumatonta ja monitieteistä tiedeneuvontaa sekä vahvistamaan tieteen roolia yhteiskunnassa. ALLEA on voittoa tavoittelematon yhdistys ja täysin itsenäinen poliittisista, uskonnollisista, kaupallisista sekä ideologisista intresseistä.

”On ilo ja kunnia edustaa Suomen tiedeyhteisöä eurooppalaisten tiedeakatemioiden verkostossa ja päästä yhdessä eurooppalaisten kollegoiden kanssa tekemään työtä tieteen parhaaksi ja yhteiskunnan hyväksi. Monet ALLEAn työpöydällä olevat tehtävät ovat samoja kuin meillä kansallisesti, mutta toiminnan mittakaava on laajempi, esimerkkeinä vaikkapa tutkimuksen ja innovaatioiden edistäminen, tutkimustiedon saaminen nykyistä paremmin osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa ja tiedeneuvonta. Tällainen mahdollisuus olla edistämässä ALLEAn arvojen mukaisesti tiedettä ilman rajoja on arvokas”, Pahta sanoo.

Päivi Pahta on toiminut Tampereen yliopiston englantilaisen filologian professorina vuodesta 2007 alkaen. Hän on työskennellyt myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä sekä Wienin yliopistossa vierailevana professorina. Hänen keskeisimpiä tutkimusalojaan on englannin kielen historia, monikielisyys, tieteen kielen historia sekä korpuslingvistiikka ja hänen tieteellinen tuotantonsa sisältää yli 100 artikkelia, 20 erillisteosta tai toimitettua kokoelmaa ja kolme digitaalista lääketieteen historiallisia tekstejä sisältävää korpuskokoelmaa. Pahtalla on monipuolinen kokemus useiden tiedeorganisaatioiden johtamis- ja luottamustehtävistä. Vuosina 2016–2023 hän toimi Tampereen yliopistossa kolmen eri tiedekunnan dekaanina. Pahta on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen vuodesta 2015 alkaen. Tällä hetkellä hän on Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksen jäsen ja humanistisen osaston sihteeri.