Euroopan nykyisellä elintarvikejärjestelmällä on merkittävä vaikutus ympäristöön, ja samanaikaisesti huonolaatuinen ruokavalio liittyy sairauksien, lihavuuden ja ylipainon riskitekijöihin. SAPEA:n julkaisema raportti ”Towards sustainable food consumption” tarjoaa päättäjille neuvoja siitä, miten ruoankulutusta voidaan muuttaa kohti terveellisempää ja kestävämpää suuntaa.

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) esittää tuoreimmassa raportissaan Euroopan Unionin päättäjille perustutkimukseen nojaavia toimenpiteitä, joilla voidaan edistää kuluttajien terveellisiä ja kestäviä ruokavalintoja. Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan kuluttajat eivät voi yksinään olla vastuussa siirtymisestä kestävämpään ruoankulutukseen. Tarvitaan muutoksia ruoan tuotanto-, jakelu- ja kulutustavoissa, jotta terveellinen ja ekologisesti kestävä ruoka voisi olla kuluttajille sekä helppo että taloudellisesti houkutteleva vaihtoehto.

”Toimintaperiaatteiden tulisi kohdistua koko ruokaympäristöön, kaikkialle, missä ruokaa hankitaan, syödään ja siitä keskustellaan, kuten kauppoihin, ravintoloihin, koteihin, kouluihin ja työpaikoille, ja enemmän myös digimediaan”, kertoo tieteellistä näyttöä tarkastelleen SAPEA:n työryhmän puheenjohtaja, professori Erik Mathijs. Lisäksi hän mainitsee, että aiheen monimutkaisuuden vuoksi tieteellisen näytön seuraaminen päätöksenteossa on tärkeää. 

Euroopan elintarvikejärjestelmän vaikutukset

Nykyisellä elintarvikejärjestelmällä on laaja-alaisia haitallisia vaikutuksia sekä ympäristölle että terveydelle. Ympäristövaikutuksista voidaan mainita biologisen monimuotoisuuden väheneminen, rehevöityminen, vesistöjen kuormitus, maaperän heikentyminen ja ilmastonmuutoksen kiihtyminen. Samalla terveysvaikutusten taustalla vaikuttavat epäedulliset ruokavalinnat, jotka lisäävät sairauksien, liikalihavuuden ja ylipainon riskiä.

Kestävän elintarvikejärjestelmän saavuttamiseksi on olennaista luoda ympäristö, jossa kaikki sidosryhmät voivat yhteistyössä pyrkiä kohti yhteisiä päämääriä noudattaen oikeudenmukaisia pelisääntöjä. Tutkijoiden mukaan tämä lähestymistapa voi merkittävästi vähentää vastustusta, erityisesti suurten yksityisten sektorien osalta, jotka hyötyvät nykyisestä järjestelmästä.

Suorat toimenpiteet vaikuttavat tehokkaasti

SAPEA:n raportissa päättäjille esitetyt suositukset kattavat monipuolisesti eri osa-alueita ruoankulutuksen ympärillä. Esimerkiksi elintarvikkeiden hinnoittelua, terveellisten vaihtoehtojen näkyvyyttä, ravintokoostumusten parantamista ja pakkausmerkintöjen selkeyttämistä pidetään keskeisinä keinoina, joilla ohjataan kuluttajien ruokavalintoja. Lisäksi raportissa korostetaan sosiaalisen ympäristön vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin.

Sokeriverot, lihaverot ja ympäristövaikutuksiin perustuva ruoan hinnoittelu sekä terveellisten ja kestävien vaihtoehtojen alhaisemmat verot, muodostavat suoria ja tehokkaita toimenpiteitä. Terveyttä edistävät ravintovaihtoehdot tulisi sijoittaa näkyville paikoille, kun taas epäterveellisten ja kestämättömästi tuotettujen elintarvikkeiden markkinointia tulisi rajoittaa. Kasvipohjaisten elintarvikkeiden tarjontaa lisäämällä ja epäterveellisten rasvan, sokerin ja suolan määrää vähentämällä saavutetaan tuloksia ainoastaan pakollisten ja kattavien toimenpiteiden myötä, sillä vapaaehtoiset sopimukset ovat osoittautuneet vähävaikutteisiksi. Lisäksi kuluttajien ruokailutottumuksiin voidaan vaikuttaa elintarvikkeiden terveysvaikutuksia selventävien pakkausmerkintöjen avulla ja hyödyntämällä digitaaliteknologiaa sosiaalisena välineenä terveellisen syömisen edistämisessä.

Lue koko raportti täältä: https://sapea.info/topic/food-consumption/

SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) on Euroopan unionin rahoittama ohjelma. Se tuottaa tieteellisiä synteesejä, joiden pohjalta tieteellisen neuvonnan ryhmä (Group of Scientific Advisors) antaa suosituksia Euroopan komissiolle. Suomen Tiedeakatemiat nimittää SAPEA:an ja muihin kansainvälisiin tieteen yhteistyöjärjestöjen työryhmiin suomalaisia tutkijoita, ja vahvistaa näin suomalaisen tutkimuksen vaikutusta kansainvälisesti.