Suomen Tiedeakatemiain Risto Pelkonen -ihmisoikeuspalkinto voidaan myöntää ihmisoikeuksien toteutumista edistävästä toiminnasta akateemisissa yhteisöissä. Palkinto toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa.

Palkinnon kriteerit:

-Palkinto voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai organisaatiolle aktiivisesta toiminnasta tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ja tieteen vapauden edistämiseksi.

-Palkittavan tahon toiminta voi olla paikallista tai kansainvälistä, tiedeyhteisön sisällä tai sen ulkopuolella tapahtuvaa;

-toiminta voi olla tieteentekijöiden ihmisoikeuksien ­– kuten sananvapauden – vaalimista tai toimintamahdollisuuksien ja monialaisen tieteellisen tiedon saatavuuden ja tuottamisen turvaamista;

-toiminta voi olla ihmisoikeusloukkauksiin ripeää puuttumista tai kamppailua syrjinnän monia eri muotoja vastaan;

-toiminta voi vastustaa tieteentekijöiden maalittamista, vihapuhetta tai tieteellisen tiedon ja tiedeyhteisön halventamista.

 

Ihmisoikeuskomitea ottaa vastaan kriteerejä vastaavia ehdotuksia vuonna 2022 palkittavasta tahosta. Ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan osoitteeseen humanrights@academies.fi 31.1.2022 mennessä.