Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä edellyttää välittömiä toimia ja tehokasta energiamurrosta, korostetaan tiedeneuvontahanke SAPEA:n tuoreessa raportissa. Energiamurroksella tarkoitetaan energiantuotanto ja -kulutusjärjestelmien perustavanlaatuista muutosta, jossa siirrytään uusiutuvan energian, uusien älykkäiden sähkötekniikoiden ja energiavarastoinnin käyttöön. Energiamurroksen tavoitteena on energiantuotannon ja -kulutuksen vähähiilisyys.

Energiamurroksen toteuttamisen ratkaisut eivät ole yksinomaan teknisiä, vaan tarvitaan laajaa systeemistä muutosta sekä kulutuksen ja käyttäytymisen koordinaatiota Euroopassa, SAPEA:n asiantuntijat huomauttavat. Nämä edellyttävät mittavia taloudellisia investointeja. Vaikutukset tulevat ulottumaan eurooppalaisten elämään sen kaikilla osa-alueilla.

Raportti ei niinkään tarjoa yhtenäistä, päättäjille suunnattua suosituspakettia, vaan pikemminkin vaihtoehtoisten politiikkatoimien kokoelman, jossa huomioidaan energiaratkaisujen ja olosuhteiden moninaisuus. Kaikissa toimissa tulee kuitenkin soveltaa hiilenhinnoittelumekanismia, asiantuntijat korostavat.

”EU:n energiasysteemin hiilineutraaliuden saavuttaminen vuosisadan puoleen väliin mennessä on mahdollista, mutta se edellyttää välittömiä ja päättäväisiä toimia, kuten päästöttömien energialähteiden hyödyntämistä ja energiamurrosta edesauttavien sääntelyinstrumenttien käyttämistä”, tähdentää SAPEA:n varapuheenjohtaja, professori Nebojsa Nakicenovic.

Raportti: A systemic approach tothe energy transition in Europe

 

Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) Euroopan Unionin rahoittama hanke, joka tarjoaa riippumatonta tiedeneuvontaa EU-komissaareille päätöksenteon tueksi.